Language of document :

Kanne 8.5.2013 – ZZ ym. v. EIP

(Asia F-41/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä vaatimus helmikuun 2013 palkkalaskelmien, joissa rajoitetaan palkkojen vuosittainen mukautus 1,8 prosenttiin vuodelta 2013, vastaajan kantajille 5.2.2013 ja 15.2.2013 osoittamien tiedotteiden ja myöhempien palkkalaskelmien kumoamisesta. Toisaalta vaatimus toimielimen velvoittamisesta suorittamaan korvausta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

On kumottava kantajien helmikuun 2013 palkkalaskelmiin sisältyvä päätös, jossa rajoitetaan palkkojen vuosittainen mukautus 1,8 prosenttiin vuodelta 2013, ja näin ollen on kumottava myöhempiin palkkalaskelmiin sisältyvät samanlaiset päätökset ja tarpeellisin osin kumottava vastaajan kantajille 6.2.2013 ja 15.2.2013 osoittamat kaksi tiedotetta.

On velvoitettava vastaaja suorittamaan kullekin kantajalle aineellisesta vahingosta (i) palkan määrä, joka vastaa vuoden 2013 vuosittaisen mukautuksen soveltamista eli 1,8 prosentin korotus 1.1.2013–31.12.2013; (ii) palkan määrä, joka seuraa vuoden 2013 1,8 prosentin suuruisen vuosittaisen mukautuksen soveltamisesta tammikuusta maksettaviin palkkoihin; (iii) viivästyskorkoa palkoille siihen saakka kunnes maksettavat summat on kokonaisuudessaan maksettu; viivästyskorko lasketaan siten, että Euroopan keskuspankin euromääräisiin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkoa korotetaan kolmella prosentilla ja (iv) vahingonkorvausta ostovoiman menetyksen perusteella; aineellisen vahingon on alustavasti arvioitu kunkin kantajan osalta olevan 30 000 euroa.

On velvoitettava vastaaja suorittamanna kullekin kantajalla 1000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.