Language of document :

2013 m. gegužės 8 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš EIB

(Byla F-41/13)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokato L. Levi

Atsakovas: Europos investicinis bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, panaikinti 2013 m. vasario mėn. algalapiuose pateiktus sprendimus, kuriais nustatytas 1,8 % dydžio metinis algų perskaičiavimas už 2013 metus, informacinius pranešimus, kuriuos atsakovas pateikė ieškovams 2013 m. vasario 5 d. ir 15 d. bei panaikinti vėlesnius algalapius. Antra, priteisti iš institucijos sumokėti kompensaciją už tariamai patirtą materialinę ir moralinę žalą.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2013 m. vasario mėn. ieškovų algalapiuose pateiktą sprendimą, kuriame nustatytas 1,8 % dydžio metinis algų perskaičiavimas už 2013 metus, ir, dėl tos priežasties, panaikinti panašius sprendimus, pateiktus vėlesniuose algalapiuose, bei, jei reikia, panaikinti du informacinius pranešimus, kuriuos atsakovas pateikė ieškovams 2013 m. vasario 5 d. ir 15 d.

Priteisti iš atsakovo kiekvienam ieškovui kaip materialinės žalos atlyginimą sumokėti i) algų skirtumą, atsiradusį dėl metinio perskaičiavimo už 2013 m., t. y. padidinimo 1,8 % už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.; ii) algų skirtumą, kuris atsirado dėl metinio algų perskaičiavimo 1,8 % už 2013 m. pasekmių algų, kurios bus mokamos nuo 2014 m. sausio mėn., dydžiui; iii) delspinigius nuo algų skirtumo už laikotarpį iki visiško reikalaujamų sumų išmokėjimo, o taikoma delspinigių norma turi būti apskaičiuota remiantis Europos Centrinio Banko nustatyta norma pagrindinėms refinansavimo operacijoms, kuri taikoma atitinkamu laikotarpiu, ir pridėjus tris punktus, ir iv) žalos atlyginimą dėl perkamosios galios praradimo, o visa ši materialinė žala negalutinai įvertinta 30 000 eurų kiekvienam ieškovui.

Priteisti iš atsakovo sumokėti kiekvienam ieškovui 1 000 eurų už moralinės žalos atlyginimą.

Priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.