Language of document :

Žaloba podaná dne 27. března 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-28/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o výkonu několika srážek z platu žalobce za červen, červenec, srpen, září a říjen 2012

Návrhová žádání žalobce

zrušit oznámení ze dne 6. července 2012, kterým Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) informoval žalobce o svém rozhodnutí postupovat v souladu s doporučením OLAF ze dne 30. března 2012 a upřesnil, že i) z jeho platu za červen 2012 srazil 5 530 eur (částka odpovídající neoprávněně získaným příspěvkům), že ii) za červenec 2012 bude jeho plat snížen o 3 822,80 eur (úroky z prodlení z neoprávněně získaných částek), a že iii) jeho plat za srpen 2012 bude snížen o 2 372 eur (proplacení léčebných výdajů) a o 699,20 eur (úroky z prodlení);

zrušit srážky z platu žalobce za červen, srpen, září a říjen 2012 a v případě potřeby všechny ostatní srážky vyplývající z vykonání napadnutého rozhodnutí;

zrušit oznámení ze dne 10. července 2012 s tím, že žádá o jednorázovou srážku v celkové výši 3 071,20 eur z jeho platu za srpen 2012, a v případě, že by dluh byl příliš vysoký na to, aby mohl být zhojen jednorázovou srážkou, žádá o rozložení splátek na několik měsíců;

zrušit oznámení ze dne 20. července 2012, kterým byl žalobce informován o tom, že jeho oddělení mu nemohlo z platu za červenec srazit částku ve výši 3 822,88 eur odpovídající úrokům z prodlení, a že tato částka bude v plné výši sražena z platu za říjen 2012 v návaznosti na srážky provedené v srpnu a září 2012;

částečně zrušit rozhodnutí ze dne 17. prosince 2012 doručené v tentýž den v rozsahu, v němž se jím zamítá stížnost žalobce týkající se denních příspěvků a sporných úroků z prodlení;

uložit Komisi povinnost zaplatit úroky z prodlení z 5 530 eur od června 2012, z 1 535,60 eur od srpna 2012, z dalších 1 535,60 eur od září 2012, z 3 822,80 eur od října 2012 až do úplného splacení těchto částek s tím, že do výše 3 071,20 eur vrácených z platu za leden 2013 není od data této splátky nutné platit úroky z prodlení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.