Language of document :

Acțiune introdusă la 27 martie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-28/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de a efectua mai multe rețineri din salariile reclamantului pentru lunile iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2012

Concluziile reclamantului

Anularea notei din 6 iulie 2012 prin care PMO informează reclamantul cu privire la decizia sa de a urma recomandarea OLAF din 30 martie 2012 și precizează (i) că a recuperat 5 530 de euro din salariul său pentru luna iunie 2012 (cuantumuri nejustificate ale alocațiilor), (ii) că va deduce 3 822,80 de euro din salariul său pentru luna iulie 2012 (dobânzi de întârziere pentru sumele nejustificate) și (iii) că va deduce 2 372 de euro (rambursarea cheltuielilor medicale) și 699,20 de euro (dobânzi de întârziere) din salariul său pentru luna august 2012;

anularea reținerilor efectuate din salariul reclamantului în lunile iunie, august, septembrie și octombrie 2012 și, dacă este cazul, a oricărei alte rețineri care poate interveni în executarea deciziei atacate;

anularea notei din 10 iulie 2012 prin care se solicită reținerea unui cuantum de 3 071,20 de euro din salariul lunar de bază pentru luna august 2012 prin intermediul unei prelevări unice, sau dacă cuantumul datoriei se dovedește prea ridicat pentru a fi reținut o singura dată, o eșalonare a rambursării pe mai multe luni;

anularea notei din 20 iulie 2012 prin care reclamantul este informat că unitatea sa nu este în măsură să codifice pentru plata aferentă lunii iulie recuperarea sumei de 3 822,80 corespunzătoare dobânzilor de întârziere și că această sumă va fi recuperată integral din salariul pe luna octombrie 2012, ulterior recuperărilor care vor fi efectuate în august și septembrie 2012;

anularea în parte a deciziei adoptate la 17 decembrie 2012 și notificată în aceeași zi, în măsura în care respinge reclamația formulată de reclamant în privința diurnelor și a penalităților de întârziere în litigiu;

obligarea Comisiei la plata de dobânzi moratorii începând din luna iunie 2012, pentru suma de 5 530 euro, din luna august 2012 pentru o primă sumă de 1 535,60 de euro, din luna septembrie 2012 pentru 1 535,60 de euro suplimentari și din luna octombrie 2012 pentru 3 822,80 de euro, până la momentul la care aceste sume îi vor fi restituite, înțelegându-se că în limita rambursării a 3 071,20 de euro operate odată cu plata aferentă lunii ianuarie 2013 dobânzile moratorii nu mai sunt datorate începând cu această rambursare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.