Language of document :

Kanne 7.5.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-40/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan eläkeoikeuksien siirtoa unionin eläkejärjestelmään koskevan sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 11 ja 12 artiklaa koskevia uusia täytäntöönpanosääntöjä.

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteen VIII 11 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosääntöjen 9 artikla on lainvastainen.

Virkamiestuomioistuimen on kumottava 11.10.2012 tehty päätös, jolla vahvistetaan se, että 3.3.2011 annetuissa henkilöstösääntöjen liitteen VIII 11 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettuja parametrejä sovelletaan kantajan eläkeoikeuksien siirtoon.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.