Language of document :

Talan väckt den 7 maj 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-40/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem enligt de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att artikel 9 i de allmänna tillämpningsföreskrifterna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 11 oktober 2012, av vilket det framgår att de parametrar som anges i de allmänna tillämpningsföreskrifterna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 tillämpats på överföringen av sökandens pensionsrättigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.