Language of document :

Kanne 18.4.2013 – ZZ v. EACEA

(Asia F-36/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan palvelukseen ottamista koskeva sopimus päätettiin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan c alakohdan i luetelmakohdan perusteella

Vaatimukset

Toimeenpanoviraston 24.7.2012 tekemä päätös on kumottava

tämän seurauksena

kantaja on palautettava tehtäviinsä 25.10.2012 lukien ja virasto on velvoitettava maksamaan kantajalle palkkaa takautuvasti

riidanalainen päätös ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat on poistettava kantajan henkilöstökansiosta

virasto on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

virasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.