Language of document :

2013. április 18–án benyújtott kereset – ZZ kontra EACEA

(F-36/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

A jogvita tárgya és leírása

A felperes munkaszerződésének az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja alapján történő megszűnésére vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Ügynökség 2012. július 24-i határozatát;

ennélfogva:

2012. október 25-i hatállyal helyezze vissza a felperest a beosztásába, és kötelezze az Ügynökséget díjazásának visszamenőleges megfizetésére;

a felperes személyi aktájából távolítsa el a megtámadott határozatot, valamint a jelen eljárással kapcsolatos valamennyi iratot;

az őt ért nem vagyoni kár megtérítése címén kötelezze az Ügynökséget 10 000 euró megfizetésére;

az Ügynökséget kötelezze a költségek viselésére.