Language of document :

Tožba, vložena 18. aprila 2013 – ZZ proti EACEA

(Zadeva F-36/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila razveljavljena pogodba o zaposlitvi tožeče stranke na podlagi člena 47(c)(i) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Agencije z dne 24. julija 2012 naj se razglasi za nično;

posledično:

tožeča stranka naj se s 25. oktobrom 2012 vrne na svoje delovno mesto in Agenciji naj se naloži, naj tožeči stranki izplača vse plače za nazaj;

izpodbijano odločbo in vse dokumente, povezane s tem postopkom, naj se izloči iz osebnega spisa tožeče stranke;

Agenciji naj se naloži, naj tožeči stranki plača znesek v višini 10 000 EUR za nastalo nepremoženjsko škodo;

Agenciji naj se naloži plačilo stroškov.