Language of document :

Talan väckt den 18 april 2013 – ZZ mot EACEA

(Mål F-36/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Förvaltningsorganet för undervisning, audiovisuella medier och kultur

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökandens kontrakt med stöd av artikel 47 c i i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 24 juli 2012,

Således:

ge tillbaka sökanden tjänsten med verkan från den 25 oktober 2012 och förplikta svaranden att betala lön från denna tidpunkt.

radera det angripna beslutet från sökandens personliga handlingar samt alla dokument som har samband med detta,

förplikta svaranden att betala 10 000 euro i ersättning för icke-ekonomisk skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.