Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Sibiu (Romania) on esittänyt 16.5.2013 – Elena Petru v. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu ja Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(Asia C-268/13)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Sibiu

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Elena Petru

Vastapuolet: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu ja Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ennakkoratkaisukysymys

Onko silloin, kun hoidon antaminen asuinvaltiossa on mahdotonta, asetuksen (ETY) 1408/711 22 artiklan 2 kohdan toista kohtaa tulkittava sanamuodon- vai tarkoituksenmukaisesti eli voidaanko tilannetta, jossa lääkkeitä ja välttämättömimpiäkään perushoitotarvikkeita ei ole, pitää tilanteena, jossa tarvittavaa hoitoa ei mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla kyetä antamaan, vaikka teknisesti arvioiden leikkaus voitaisiin suorittaa asuinvaltiossa riittävän nopeasti sillä perusteella, että tarvittavia erikoislääkäreitä ja sama lääketieteellinen erikoisosaaminen on olemassa?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2)