Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Sibiu (Roemenië) op 16 mei 2013 – Elena Petru / Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu en Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Zaak C-268/13)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunal Sibiu

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Elena Petru

Verwerende partijen: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu en Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Prejudiciële vraag

„Dient de in artikel 22, lid 2, tweede alinea, van verordening (EEG) nr. 1408/711 bedoelde omstandigheid dat de behandeling niet in de woonstaat van de patiënt kan worden gegeven, absoluut of redelijk te worden uitgelegd, met andere woorden, kan de situatie waarin een chirurgische ingreep tijdig en, technisch gesproken, deskundig kan worden verricht in de woonstaat, aangezien deze beschikt over de vereiste specialisten met een vakkennis op hetzelfde niveau als dat van buitenlandse specialisten, niettemin worden gelijkgesteld met de situatie waarin de noodzakelijke medische behandeling niet kan worden gegeven in de zin van die bepaling, omdat de nodige geneesmiddelen en de meest fundamentele medische benodigdheden ontbreken?”

____________

1 Verordening van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149, blz. 2).