Language of document :

Žaloba podaná dne 22. května 2013 – ZZ v. Rada

(Věc F-49/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezohlednit žádost žalobkyně o volné pracovní místo v Radě.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí Útvaru pro mobilitu Generálního sekretariátu Rady ze dne 17. ledna 2013, kterým bylo odmítnuto zohlednit žádost žalobkyně o pracovní místo 2244 DGA 2A, jež bylo v důsledku námitky žalobkyně potvrzeno rozhodnutím Útvaru pro mobilitu ze dne 12. ledna 2013;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.