Language of document :

Sag anlagt den 22. maj 2013 – ZZ mod Rådet

(Sag F-49/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne T. Bontinck og A. Guillerme)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at tage sagsøgerens ansøgning til en ledig stilling ved Rådet i betragtning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 17. januar 2013 fra GSC’s Service de mobilité om afslag på at tage sagsøgerens ansøgning til stillingen 2244 DGA 2A, i betragtning, en afgørelse, som efter klage fra sagsøgeren blev stadfæstet ved afgørelse af 12. februar 2013 fra Service de mobilité.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.