Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 22. maijā – ZZ/Padome

(lieta F-49/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – T. Bontinck un A. Guillerme, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu neņemt vērā prasītāja kandidatūru brīvajai darba vietai Padomē

Prasītāja prasījumi:

atcelt SGC Mobilitātes dienesta 2013. gada 17. janvāra lēmumu, ar ko atteikts ņemt vērā prasītāja kandidatūru darba vietai 2244 DGA 2A, kas pēc prasītāja iesniegtās sūdzības apstiprināts ar Mobilitātes dienesta 2013. gada 12. februāra lēmumu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.