Language of document :

Beroep ingesteld op 22 mei 2013 – ZZ / Raad

(Zaak F-49/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: T. Bontinck en A. Guillerme, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeksters sollicitatie naar een vacante post bij de Raad niet in aanmerking te nemen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de dienst mobiliteit van het secretariaat-generaal van de Raad van 17 januari 2013 om verzoeksters sollicitatie naar post 2244 DGA 2A niet in aanmerking te nemen, zoals na verzoeksters klacht bevestigd bij het besluit van de dienst mobiliteit van 12 februari 2013;

verwijzing van de Raad van de Unie in de kosten.