Language of document :

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. junija 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG proti Kreis Düren

(Zadeva C-386/11)1

(Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Pojem „javno naročilo“ – Člen 1(2)(a) – Pogodba, sklenjena med dvema lokalnima oblastema – Prenos bremena čiščenja nekaterih prostorov subjekta na drug subjekt za finančno nadomestilo)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Tožena stranka: Kreis Düren

ob udeležbi: Stadt Düren

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Oberlandesgericht Düsseldorf – Razlaga člena 1(2)(a) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, str. 114) – Sporazum, na podlagi katerega lokalna oblast prenese izvajanje nalog čiščenja svojih javnih stavb proti plačilu drugi lokalni oblasti, na ozemlju katere se nahajajo te stavbe – Opredelitev te pogodbe kot javno naročilo oziroma kot sporazum o medobčinskem sodelovanju, za katerega ne velja pravo Unije.

Izrek

Pogodba, kakršna je ta v postopku v glavni stvari in s katero javni subjekt – ne da bi se za izvajanje skupne naloge javne službe vzpostavilo sodelovanje med javnima subjektoma, ki sta v pogodbenem razmerju – zaupa drugemu javnemu subjektu nalogo čiščenja nekaterih poslopij v poslovnih, upravnih in šolskih stavbah za finančno nadomestilo, ki naj bi ustrezalo stroškom, povzročenim z izvajanjem te naloge, obenem pa si pridrži pooblastilo za nadzor nad pravilnim izvajanjem te naloge, pri čemer lahko ta drugi subjekt izpolnjevanje navedene naloge zaupa tretjim osebam, ki lahko konkurirajo na trgu, je javno naročilo storitev v smislu člena 1(2)(d) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

____________

1 UL C 311, 22.10.2011.