Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.6.2013 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr v. Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Asia C-219/12)1

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi – 4 artiklan 1 ja 2 kohta – Taloudellisen toiminnan käsite – Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen – Asuinkäyttöön tarkoitetun omakotitalon katolle sijoitetun aurinkosähkölaitteiston käyttö – Toimitus verkkoon – Korvaus – Kulutusta pienempi sähköntuotanto)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Vastaaja: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Muu osapuoli: Thomas Fuchs

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Verwaltungsgerichtshof – Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 4 artiklan tulkinta – Taloudellisen toiminnan käsite – Omakotitalon läheisyyteen sijoitettu sähköenergiaa tuottava aurinkosähkölaitteisto, jossa ei ole varastointiyksikköä – Tuotetun energian myynti yhtiölle, joka toimittaa kyseiseen omakotitaloon sen tarvitseman energian – Kulutuksen pitkällä aikavälillä alittava energiantuotanto

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 10.4.1995 annetulla neuvoston direktiivillä 95/7/EY, 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava siten, että asuinkäyttöön tarkoitetun omakotitalon katolle tai viereen sijoitetun aurinkosähkölaitteiston, joka on suunniteltu siten, että yhtäältä tuotettu sähkömäärä on aina alhaisempi kuin laitteiston omistajan yksityisiin tarkoituksiin kuluttaman sähkön kokonaismäärä ja että toisaalta tuotettu sähkömäärä syötetään verkkoon jatkuvaluonteisia tuloja vastaan, käyttö kuuluu kyseisessä artiklassa tarkoitetun taloudellisen toiminnan käsitteen alaan.

____________

1 EUVL C 243, 11.8.2012.