Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2013. május 8-i ítélete – ENI SpA kontra Európai Bizottság

(C-508/11. P. sz. ügy)1

(Fellebbezés – Verseny – Kartellek – A butadiéngumi és az emulziós polimerizációval előállított butadién-sztirol-gumi piaca – A leányvállalatok jogsértő magatartásának az anyavállalataiknak való betudhatósága – A meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelem – Indokolási kötelezettség – A jogsértés súlya – Az elrettentő hatás címén alkalmazott szorzótényező – A piacra gyakorolt tényleges hatás – Súlyosító körülmények – Visszaesés)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: ENI SpA (képviselők: G. M. Roberti és I. Perego avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci, G. Conte és L. Malferrari meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (első tanács) T-39/07. sz., ENI kontra Bizottság ügyben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen, amelyben a Törvényszék részben elutasította az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.638 – „butadiéngumi és emulziós polimerizációval előállított butadién-sztirol-gumi”-ügy) 2006. november 29-én hozott C (2006)5700 végleges bizottsági határozat ENI-t illetően való megsemmisítése, illetve másodlagosan az ENI-vel szemben kiszabott bírság törlése vagy csökkentése iránti kérelmet – A jogsértés bizonyítása – A jogsértő magatartás betudhatósága – Az indokolási kötelezettség megsértése

Rendelkező rész

A Bíróság a fellebbezést és a csatlakozó fellebbezést elutasítja.

A Bíróság az Eni SpA-t kötelezi a fellebbezés költségeinek viselésére.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a csatlakozó fellebbezés költségeinek viselésére.

____________

1 HL C 340., 2011.11.19.