Language of document :

2013 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje ENI SpA prieš Europos Komisiją

(Byla C-508/11 P)1

(Apeliacinis skundas – Konkurencija – Karteliai – Butadieno kaučiuko ir stireno-butadieno kaučiuko, gaunamo emulsinės polimerizacijos būdu, rinka –– Dukterinių bendrovių neteisėtų veiksmų inkriminavimas jų patronuojančiosioms bendrovėms – Faktinio lemiamos įtakos darymo prezumpcija – Pareiga motyvuoti – Pažeidimo sunkumas – Atgrasomąjį poveikį turintis dauginimo koeficientas – Konkretus poveikis rinkai – Sunkinančios aplinkybės – Pakartotinis pažeidimas)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: ENI SpA, atstovaujama avvocati G. M. Roberti ir I. Perego

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci, G. Conte ir L Malferrari

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo ENI prieš Komisiją (T-39/07), kuriuo Bendrasis Teismas iš dalies atmetė prašymą panaikinti, kiek tai susiję su Eni SpA, 2006 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimą C(2006) 5700 galutinis dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/F/38.638 – Butadieno kaučiukas ir stireno-butadieno kaučiukas, gautas emulsinės polimerizacijos būdu), arba, nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti ar sumažinti Eni skirtą baudą – Pažeidimo įrodymas – Neteisėtų veiksmų inkriminavimas – Motyvavimo stoka.

Rezoliucinė dalis

Atmesti pagrindinį apeliacinį skundą ir priešpriešinį apeliacinį skundą.

Priteisti iš Eni SpA su pagrindiniu apeliaciniu skundu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Priteisti iš Europos Komisijos su priešpriešiniu apeliaciniu skundu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 340, 2011 11 19.