Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 mai 2013 – ENI SpA/Comisia Europeană

(Cauza C-508/11)1

(Recurs – Concurență – Înțelegeri – Piața cauciucului butadienic și a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie – Imputabilitatea comportamentului ilicit al filialelor în sarcina societăților-mamă ale acestora – Prezumție de exercitare efectivă a unei influențe decisive – Obligația de motivare – Gravitatea încălcării – Factor de multiplicare în scopul asigurării unui efect descurajator – Impact real asupra pieței – Circumstanțe agravante – Încălcări repetate)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: ENI SpA (reprezentanți: G. M. Roberi și I. Perego, avvocati)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: V. di Bucci, G. Conte și L Malferrari, agenți)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 13 iulie 2011 – ENI/Comisia (T-39/07), prin care Tribunalul a respins în parte cererea având ca obiect anularea, în ceea ce privește Eni SpA, a Deciziei C(2006) 5700 final a Comisiei din 29 noiembrie 2006 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/F/38.638 – Cauciuc butadienic și cauciuc stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie), sau, cu titlu subsidiar, anularea sau reducerea amenzii aplicate Eni – Dovada încălcării – Imputabilitatea comportamentului ilicit – Nemotivare.

Dispozitivul

Respinge recursul principal și recursul incident.

Obligă Eni SpA la plata cheltuielilor de judecată aferente recursului principal.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente recursului incident.

____________

1     JO C 340, 19.11.2011.