Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. május 7-i ítélete – McCoy kontra Régiók Bizottsága

(F-86/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat –Tisztviselők – Rokkantsági nyugdíj – A személyzeti szabályzat 78. cikkének ötödik bekezdése – A rokkantság foglalkozási eredete elismerésének megtagadása)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Robert McCoy (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Régiók Bizottsága (képviselők: J. C. Cañoto Argüelles meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A felperes rokkantságának a személyzeti szabályzat 78. cikkének ötödik bekezdése szerinti foglalkozási eredete elismerésének megtagadásáról szóló határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Unió Régiók Bizottsága elnökségének 2010. szeptember 10-i határozatát, amely megtagadta azon betegség foglalkozási eredetének elismerését, amelyből R. McCoy rokkantsága ered a személyzeti szabályzat 78. cikkének ötödik bekezdése értelmében.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részben elutasítja.

Az Európai Unió Régiók Bizottsága maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni R. McCoy költségeit.

____________

1 HL C 340., 2011.11.19., 42. o.