Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 14 juni 2013 – Carosi mot Kommissionen

(Mål F-54/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 194 av den 30.6.12