Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 24. dubna 2013 – BX v. Komise

(Věc F-88/11)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Výběrové řízení EPSO/AD/148/09 – Nezařazení na seznam úspěšných uchazečů“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: BX (Washington, Spojené státy) (zástupkyně: R. Rata, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise nezařadit žalobce na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/AD/148/09 RO – administrátoři (AD 5).

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

BX ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 347, 26.11.2011, s. 45.