Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 24. april 2013 – BX mod Kommissionen

(Sag F-88/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – udvælgelsesprøve EPSO/AD/148/09 – ikke opført på reservelisten)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BX (Washington, De Forenede Stater) (ved advokat R. Rata)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke atopføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven EPSO/AD/148/09-RO – Administrator (AD 5).

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

BX bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 347 af 26.11.2011, s. 45.