Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. április 24-i ítélete – BX kontra Bizottság

(F-88/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – EPSO/AD/148/09. sz. versenyvizsga – A tartaléklistára történő felvétel mellőzése)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: BX (Washington, Egyesült Államok) (képviselő: R. Rata ügyvéd)

Alperes: Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A vizsgabizottság azon döntésének megsemmisítése iránti kérelem, amelynek értelmében a felperest nem vették fel az EPSO/AD/148/09-RO – Tanácsosok (AD 5) versenyvizsga tartaléklistájára.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a kérelmet elutasítja.

BX maga viseli saját költségeit valamint köteles viselni az Európai Bizottság költségeit.

____________

1 HL C 347., 2011.11.26., 45. o.