Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ April 2013 – BX vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-88/11) 1

(Servizz pubbliku – Kompetizzjoni ġenerali – Kompetizzjoni EPSO/AD/148/09 – Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: BX (Washington, l-Istati Uniti) (rappreżentant: R. Rata, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti)

Suġġett

Servizz pubbliku - Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla li r-rikorrent ma jkunx inkluż fil-lista ta’ riżerva tal-kompetizzjoni EPSO/AD/148/09-RO-Amministratur (AD 5).

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

BX għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.

____________

1 ĠU C 347, 26.11.11, p. 45.