Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. április 24-i ítélete – Lebedef kontra Bizottság

(F-56/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Fegyelmi eljárás – Fegyelmi szankció – Visszavetés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselők: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A felperessel szemben az ugyanazon tisztségcsoporton belül két besorolási fokozattal való visszavetés szankciót kiszabó határozat megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

G. Lebedef maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.

____________

1 HL C 226., 2011.7.30., 31. o.