Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. května 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-67/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Zrušení rozhodnutí Komise – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Tribunálu – Škoda vzniklá nesplněním povinností vyplývajících z rozsudku – Podmínky – Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byl zamítnut žalobcův návrh, aby Komise splnila povinnosti vyplývající z bodu 2 výroku rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 9. června 2010 ve věci Marcuccio v. Komise, F-56/09, a aby nahradila škodu, která údajně žalobci vznikla.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření ve věci F 67/11 R, Marcuccio v. Komise.

____________

1     Úř. věst. C 319, 29.10.2011, s. 29.