Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 28.5.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-67/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Komission päätöksen kumoaminen – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano – Täytäntöönpanon laiminlyönnistä aiheutunut vahinko – Edellytykset – Selvästi täysin perusteeton kanne)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota komission päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus yhtäältä siitä, että komissio panee täytäntöön virkamiestuomioistuimen asiassa F-56/09, Marcuccio vastaan komissio, 9.6.2010 antaman tuomion tuomiolauselman 2 kohdan ja toisaalta siitä, että korvataan ne vahingot, jotka kantaja väittää itselleen aiheutuneen

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien välitoimimenettelystä asiassa F-67/11 R, Marcuccio vastaan komissio, aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 319, 29.10.2011, s. 29.