Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 28. maija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-67/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Komisijas lēmuma atcelšana – Vispārējās tiesas sprieduma izpilde – Neizpildes dēļ radies kaitējums – Nosacījumi – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, Komisijai izpildīt Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūnija sprieduma lietā F-56/09 Marcuccio/Komisija rezolutīvās daļas 2. punktu un, otrkārt, atlīdzināt prasītājam šķietami nodarītos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

L. Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp ar pagaidu noregulējuma tiesvedību lietā F-67/11 Marcuccio/Komisija saistītos tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 319, 29.10.2011., 29. lpp.