Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 mai 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-67/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Anularea unei decizii a Comisiei – Executarea hotărârii Tribunalului – Prejudiciu rezultând din neexecutare – Condiții – Acțiune vădit nefondată)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care s-a respins cererea reclamantului având ca obiect, pe de o parte, executarea de către Comisie a punctului 2) din dispozitivul Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 9 iunie 2010, pronunțată în cauza Marcuccio/Comisia, F-56/09, și, pe de altă parte, repararea prejudiciului pretins suferit de reclamant

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană, inclusiv cele aferente procedurii măsurilor provizorii în cauza F-67/11 R, Marcuccio/Comisia.

____________

1 JO C 319, 29.10.2011, p. 29.