Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. május 14-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-4/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a – A keresetindítási határidőn belül faxon benyújtott keresetlevél – A levélben megküldött eredeti keresetlevélen szereplő aláírástól különböző ügyvédi aláírás – A kereset késedelme – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Hiány)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A Bizottság hallgatólagos határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely határozatban a Bizottság a Közszolgálati Törvényszék F-41/06. sz. ügyben 2008. november 4-én hozott, a felperest munkaképtelenség okán nyugdíjazó bizottsági határozatot megsemmisítő ítéletét követően elutasította a felperesnek a Bizottság internetes oldalaihoz való hozzáférést biztosító kódok megküldésére irányuló kérelmét, amely oldalak a Bizottság valamennyi tisztviselője számára hozzáférhetők.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

L. Marcuccio viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 65., 2012.3.3., 28. o.