Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 mai 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-4/12)1

(Funcţie publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive adresate prin poștă – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită – Inexistență)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser şi J. Baquero Cruz, agenţi, asistaţi de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei implicite a Comisiei de respingere a cererii reclamantului de a i se comunica toate codurile de acces la site-urile internet accesibile oricărui funcționar al Comisiei, ca urmare a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice pronunțate la 4 noiembrie 2008 în cauza F-41/06, prin care se anulează decizia instituției menționate privind pensionarea reclamantului din motiv de invaliditate

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 65, 3.3.2012, p. 28.