Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. dubna 2013 – Andersen v. Účetní dvůr

(Věc F-1/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Odchod do invalidního důchodu – Článek 78 služebního řádu – Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Henrik Andersen (Hals, Dánsko) (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropské unie (zástupci: T. Kennedy, N. Scafarto a B. Schäfer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Účetního dvora zamítajícího náhradu ztrát, které žalobce údajně utrpěl v důsledku nástupu do invalidního důchodu

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná.

Henrik Andersen ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Účetním dvorem Evropské unie.

____________

1     Úř. věst. C 133, 5.5.2012, s. 29.