Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 15. aprilli 2013. aasta määrus – Andersen versus kontrollikoda

(kohtuasi F-1/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Invaliidsus pensionile jäämine – Personalieeskirjade artikkel 78 – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Henrik Andersen (Hals, Taani) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, N. Scafarto ja B. Schäfer)

Ese

Nõue tühistada kontrollikoja otsus mitte hüvitada kahju, mis hagejal töövõimetuspensionile jäämise tõttu väidetavalt tekkis

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta H. Andersen kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud.

____________

1 ELT C 133, 5.5.12, lk 29.