Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 15. aprīļa rīkojums – Andersen/Revīzijas palāta

(lieta F-1/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensionēšanās invaliditātes dēļ – Civildienesta noteikumu 78. pants – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Henrik Andersen (Hals, Dānija) (pārstāvji – S. Rodrigues, A. Blot un A. Tymen, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Revīzijas palāta (pārstāvji – T. Kennedy, N. Scafarto un B. Schäfer)

Priekšmets

Prasība atcelt Revīzijas palātas lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt nodarītos zaudējumus, kas, kā apgalvots, radušies pēc tam, kad prasītājam noteikta invaliditāte

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu;

H. Andersen sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Savienības Revīzijas palātas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 133, 5.5.2012, 29. lpp.