Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 aprilie 2013 – Andersen/Curtea de Conturi

(Cauza F-1/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensionare pentru invaliditate – Articolul 78 din Statut – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit neîntemeiată)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Henrik Andersen (Hals, Danemarca) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene (reprezentanți: T. Kennedy, N. Scafarto și B. Schäfer, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Curții de Conturi prin care se refuză compensarea pierderilor despre care se pretinde că au fost suferite în urma declarării invalidității reclamantului

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit neîntemeiată.

Domnul Andersen trebuie să suporte propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile efectuate de Curtea de Conturi a Uniunii Europene.

____________

1 JO C 133, 5.5.2012, p. 29.