Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. aprila 2013 – Andersen proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-1/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Upokojitev zaradi invalidnosti – Člen 78 Kadrovskih predpisov – Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Henrik Andersen (Hals, Danska) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in A. Tymen, odvetniki)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropske unije (zastopniki: T. Kennedy, N. Scafarto in B. Schäfer, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega računskega sodišča, s katero je bila zavrnjena zahteva za odškodnino za izgubo, ki naj bi nastala po invalidski upokojitvi tožeče stranke.

Izrek

1.    Tožba se zavrne kot deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena.

2.    H. Andersen nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasilo Računsko sodišče Evropske unije.

____________

1 UL C 133, 5.5.2012, str. 29.