Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 25ης Μαΐου 2013 – ΖΖ κ.λπ. κατά ΕΤαΕ

(Υπόθεση F-51/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: ΖΖ κ.λπ. (εκπρόσωπος: L. Levi, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας του Φεβρουαρίου 2013, με τις οποίες περιορίζεται η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών στο 1,8 % για το 2013 και αίτημα ακυρώσεως των μεταγενέστερων εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας. Αφετέρου, αίτημα να υποχρεωθεί το όργανο να καταβάλει αποζημίωση για την προβαλλόμενη υλική ζημία και χρηματική ικανοποίηση για την προβαλλόμενη ηθική βλάβη.

Αιτήματα των προσφευγόντων-ενάγοντων

Ο προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που περιλαμβάνεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας Φεβρουαρίου 2013 των προσφευγόντων-εναγόντων, με την οποία περιορίζεται η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών στο 1,8 % για το 2013 και, κατά συνέπεια, να ακυρώσει τις παρόμοιες αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα μεταγενέστερα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας·

να υποχρεώσει το καθού-ενάγομενο να καταβάλει ως αποκατάσταση της υλικής ζημίας (i) τις διαφορές αποδοχών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ετήσιας αναπροσαρμογής για το 2013, ήτοι αυξήσεως 1,8 %, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013· (ii) τις διαφορές αποδοχών που προκύπτουν ως συνέπεια της εφαρμογής της ετήσιας αναπροσαρμογής κατά 1,8 % για το 2013 επί του ποσού των μισθών που θα καταβληθούν από τον Ιανουάριο του 2014· (iii) τόκους υπερημερίας επί των οφειλόμενων διαφορών αποδοχών έως της πλήρους εξοφλήσεως των οφειλόμενων ποσών, με εφαρμογή για τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας τού, ισχύοντος κατά την κρίσιμη περίοδο, επιτοκίου που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, προσαυξημένου κατά τρεις μονάδες και (iv) αποζημίωση για την απώλεια αγοραστικής δύναμης·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα-προσφεύγοντα το ποσό των 1 000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική τους βλάβη·

να καταδικάσει το καθού-εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα.