Language of document :

Tožba, vložena 6. maja 2013 – Orthogen proti UUNT - Arthrex Medizinische Instrumente (IRAP)

(Zadeva T-253/13)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Orthogen AG (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnika: M. Finger in S. Krüger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH (Karlsfeld, Nemčija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli; v nadaljevanju: UUNT) z dne 21. februarja 2013 v zadevi R 382/2012-1 razveljavi;

UUNT naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški, nastalimi v postopku s pritožbo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „IRAP“ za proizvode in storitve iz razredov 1, 5, 10, 42 in 44 – znamka Skupnosti št. 3 609 121

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: Arthrex Medizinische Instrumente GmbH

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: absolutni razlog za ničnost; „IRAP“ naj bi bila splošno ustaljena okrajšava za določen protein, ki je odločilnega pomena pri določenem medicinskem oziroma veterinarskem postopku zdravljenja

Odločba oddelka za izbris: ugoditev zahtevi za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

–    kršitev člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009

–    kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.