Language of document :

Acțiune introdusă la 24 iunie 2013 – ZZ/SEAE

(Cauza F-59/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului prin care se urmărește recalificarea contractelor sale de angajare pe durată determinată succesive în contract pe durată nedeterminată și recunoașterea perioadei efectuate ca agent contractual auxiliar ca perioadă de serviciu efectuată ca agent contractual

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului;

recalificarea contractului de agent contractual auxiliar în contract de agent pe durată nedeterminată, în sensul articolului 3a din RAA;

obligarea SEAE la plata cheltuielilor de judecată.