Language of document :

Tožba, vložena 24. junija 2013 – ZZ proti ESZD

(Zadeva F-59/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke, da se njene zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas opredelijo kot pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in da se obdobje zaposlitve, opravljene v vlogi pogodbenega uslužbenca za pomožne naloge, prizna kot obdobje zaposlitve, opravljene v vlogi pogodbenega uslužbenca.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba o zavrnitvi zahteve tožeče stranke;

pogodbo o zaposlitvi za pogodbenega uslužbenca za pomožne naloge naj se opredeli kot pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v smislu členu 3a PZDU;

ESZD naj se naloži plačilo stroškov.