Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 20 iunie 2013 – Marjan Noorzia

(Cauza C-338/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Marjan Noorzia

Pârâtă: Bundesministerin für Inneres

Întrebarea preliminară

Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei1 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări potrivit căreia soții și partenerii înregistrați trebuie să fi împlinit vârsta de 21 de ani la momentul depunerii cererii pentru a putea fi considerați membri de familie care au dreptul la reîntregirea familiei?

____________

1 JO L 251, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 164.