Language of document :

2013 m. birželio 27 d. Retten i Kolding, Civilretten (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FOA, veikianti Karsten Kaltoft vardu, prieš Bilundo savivaldybę

(Byla C-354/13)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Retten i Kolding, Civilretten

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: FOA, veikianti Karsten Kaltoft vardu

Atsakovė: Bilundo savivaldybė

Prejudiciniai klausimai

Ar ES teisei, pvz., ES pagrindinių teisių chartijos 6 straipsniui, bendrai ar konkrečiai viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu prieštarauja diskriminacija dėl nutukimo darbo rinkoje?

Jei yra ES draudimas diskriminuoti dėl nutukimo, ar jis tiesiogiai taikomas tarp Danijos piliečio ir jo darbdavio – viešosios valdžios institucijos?

Jei Teisingumo Teismas nustatytų, kad yra draudimas pagal ES teisę diskriminuoti dėl nutukimo darbo rinkoje apskritai ar konkrečiai viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu, ar galimo diskriminacijos dėl nutukimo draudimo pažeidimo vertinimas prireikus turi būti atliktas paskirstant įrodinėjimo naštą, o tai reiškia, kad tikrasis draudimo įgyvendinimas bylose, kuriose pateikta tokios diskriminacijos įrodymų, reikalauja, kad įrodinėjimo našta tektų atsakovui darbdaviui (žr. 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 97/80/EB1 dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose 18 konstatuojamąją dalį)?

Ar nutukimas gali būti laikomas neįgalumu, kuriam taikoma apsauga, numatyta 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvoje 2000/78/EB2 , nustatančioje vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, ir, jei taip, kuris kriterijus lemiamas vertinant, ar asmens nutukimas konkrečiai reiškia, kad šiam asmeniui taikoma diskriminacijos dėl neįgalumo draudimo apsauga, kaip numatyta toje direktyvoje?

____________

1 OL L 14, p. 6.

2 OL L 303, p. 16.