Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Retten i Kolding, Civilretten (Danska) 27. junija 2013 – FOA, ki zastopa Karstena Kaltofta proti občini Billund

(Zadeva C-354/13)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Retten i Kolding, Civilretten

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FOA, ki zastopa Karstena Kaltofta

Tožena stranka: občina Billund

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je diskriminacija zaradi debelosti na trgu dela na splošno ali zlasti, če diskriminira delodajalec v javnem sektorju, v nasprotju s pravom Unije, kot na primer pride do izraza v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji, ki obravnava temeljne pravice?

Ali se lahko morebitna prepoved diskriminacije zaradi debelosti na podlagi prava Unije neposredno uporablja v razmerju med danskim državljanom in njegovim delodajalcem, ki je javni organ?

Ali je treba, če bo Sodišče razsodilo, da v Evropski uniji obstaja prepoved diskriminacije zaradi debelosti na trgu dela na splošno ali zlasti, če diskriminira delodajalec v javnem sektorju, preizkus, ali je bilo kršeno morebitno načelo prepovedi diskriminacije zaradi debelosti, po potrebi opraviti na podlagi deljenega dokaznega bremena, tako da je treba za učinkovito izvrševanje prepovedi v primerih, v katerih obstaja očiten primer diskriminacije, dokazno breme premakniti nazaj na toženega delodajalca (glej uvodno izjavo 18 Direktive Sveta 97/80/ES1 z dne 15. decembra 1997 o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola)?

Ali lahko debelost obravnavamo kot eno od hendikepiranosti, za katere velja varstvo Direktive Sveta 2000/78/ES2 z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, in katera merila so po potrebi odločilna za to, da je oseba, ki je debela, konkretno zavarovana s prepovedjo diskriminacije zaradi hendikepiranosti, ki jo določa ta direktiva?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 264.

2     UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 5 zvezek 4 str. 79.