Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 26. června 2013 – BM v. ECB

(Věc F-106/11)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Písemná důtka“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: BM (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: původně M. P. Embley, M. López Torres a E. Carlini, zmocněnci, poté M. López Torres a E. Carlini, zmocněnkyně ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí zástupce generálního ředitele generálního ředitelství pro lidské zdroje, rozpočet a organizaci ECB o uložení důtky žalobci.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

BM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou centrální bankou.

____________

1 Úř. věst. C 25, 28. 1. 2012, s. 68.