Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 – BM mod ECB

(Sag F-106/11) 1

(Personalesag – ansatte i ECB – disciplinær procedure – disciplinær sanktion – skriftlig irettesættelse)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BM (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB) (først ved P. Embley, M. López Torres og E. Carlini, som befuldmægtigede, derefter ved M. López Torres og E. Carlini, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af vice-generaldirektøren for ECB’s generaldirektorat for Human Resources, Budget og Organisation trufne afgørelse om at tildele sagsøgeren en irettesættelse.

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

BM bærer sine egne omkostninger og betaler Den Europæiske Centralbanks omkostninger.

____________

1 EUT C 25 af 28.1.2012, s. 68.