Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 26. juuni 2013. aasta otsus – BM versus EKP

(kohtuasi F-106/11)1

(Avalik teenistus – EKP personal – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarkaristus – Kirjalik noomitus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BM (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: P. Embley, M. López Torres ja E. Carlini, hiljem M. López Torres ja E. Carlini, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada EKP personali, eelarve ja organisatsiooni peadirektoraadi peadirektori asetäitja otsus, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristuseks noomitus.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BM kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Keskpanga kohtukulud.

____________

1     ELT C 25, 28.1.2012, lk 68.