Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 26. lipnja 2013. – BM protiv ESB-a

(Predmet F-106/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C25, 28.1.2012., str. 68.